gasflessen opslag

Gasflessen opslag

Gas cilinders opslag

 1. Goedkeuring:
Dit voorstel is door Gasflesopslag.nl met de grootst mogelijke nauwkeurigheid aan de hand van de beschikbare data samengesteld en gebaseerd op de richtlijn PGS 15:2012. In geen enkele situatie zijn omgevingsfactoren en bedrijfsvoering gelijk, waardoor de vergunningsvoorschriften per bedrijf kunnen verschillen. Indien opdrachtgever op basis van dit voorstel besluit een oplossing te realiseren, adviseren wij een en ander voor aanschaf ter goedkeuring voor te leggen aan het bevoegd gezag. Bij opdracht gaan wij er van uit dat genoemde goedkeur is verkregen.

2. Levering:

Gesteld op basis van combinatievracht gelost direct naast de vrachtwagen. Met hulp van een werknemer, u zelf of een heftruck.

Geheel komt gedemonteerd op een pallet aan.

3. Fundament:
Het gehele oppervlakte onder de opslagvoorziening(en) dient vlak, verhard en waterpas(geen afloop!) aangelegd te worden. Het fundament dient berekend te zijn op de te verwachten belastingen. Het heeft onze voorkeur de opslagvoorziening op een op een gestort betonfundament of eventueel Stelcon‐platen   te plaatsen, aangezien deze wijze van funderen een juiste en gelijkmatige ondersteuning garandeert.
Reclamaties toe te schrijven aan een onjuiste fundering van de opslagvoorziening(en) vallen buiten de garantie.

8. Garantie:

1  jaar op materiaal‐ en constructiefouten onder normale gebruiksomstandigheden en goed onderhoud.  

Slijtage en beschadigingen door normaal, ondeskundig/oneigenlijk gebruik en inwerking van gevaarlijke  stoffen (chemicaliën) uitgezonderd.  

U moet het geheel zelf in elkaar zetten ( Ikea voorbeeld)

De prijzen zijn excl. vracht af fabriek +/_ 120 euro

Levertijd in overleg

PGS15-richtlijn

De PGS15-richtlijn schrijft voor dat u, naast de basis opslagvoorziening voor buiten, in ieder geval de volgende producten nodig heeft:

een blusmiddel van 6kg poeder ABC met blusserkast

een waarschuwingsbord met pictogrammen

een slot

flesbalken en klembanden

persoonlijke beschermingsmiddelen

aanrijdbeveiliging (afhankelijk van de locatie)

Let op: Een opslagvoorziening alleen is niet voldoende om te voldoen aan de richtlijn! Ook de plaats waar u de voorziening neerzet is van belang. Meer informatie hierover kunt u vinden bij regelgeving.

 De link info werkt niet op de onderstaande plaatjes

Voorbeelden, niet alle uitvoeringen zijn te koop op onderstaande afbeeldingen, dit zijn prijzen van 2015.
Originele prijzen op aanvraag.

Waarschuwingsbord Gasflesopslag

Waarschuwingsbord Gasflesopslag prijs, op aanvraag
excl. BTW

Waarschuwingsbord van wit kunststof met tekst “gasflesopslag” en aanvullende informatie. Breedte 50cm en hoogte 45cm. Ideaal voor het aanduiden van een gasflesopslag.

Waarschuwingsbord PGS15

Waarschuwingsbord PGS15, prijs op aanvraag
excl. BTW

Waarschuwingsbord van wit kunststof met tekst “verboden afsluiters van gasflessen te openen” en pictogrammen. Bord voldoet aan de PGS15 richtlijn in combinatie met het bord inert, ontvlambaar en/of oxiderend. Breedte 65cm en hoogte 50cm.

Waarschuwingsbord Inert

Waarschuwingsbord Inert, prijs op aanvraag
excl. BTW

Waarschuwingsbord van wit kunststof met pictogram voor inerte gassen. Bord voldoet aan de PGS15 richtlijn in combinatie met het waarschuwingsbord PGS15. Breedte 25cm en hoogte 25cm.

Waarschuwingsbord Ontvlambaar

Waarschuwingsbord Ontvlambaar, prijs op aanvraag
excl. BTW

Waarschuwingsbord van wit kunststof met pictogram voor ontvlambare gassen. Bord voldoet aan de PGS15 richtlijn in combinatie met het waarschuwingsbord PGS15. Breedte 45cm en hoogte 25cm.

Waarschuwingsbord Oxiderend

Waarschuwingsbord Oxiderend, prijs op aanvraag
excl. BTW

Waarschuwingsbord van wit kunststof met pictogram voor oxiderende gassen. Bord voldoet aan de PGS15 richtlijn in combinatie met het waarschuwingsbord PGS15. Breedte 45cm en hoogte 25cm.

Waarschuwingsbord Brandgevaar

Waarschuwingsbord Brandgevaar, prijs op aanvraag

excl. BTW

Waarschuwingsbord van aluminium met tekst “brandgevaar – open vuur en roken verboden”. Breedte 47,5cm en hoogte 23,5cm.

Aanduidingsbord Vol

Aanduiding bord Vol, prijs op aanvraag
excl. BTW

Aanduiding bord van wit kunststof met tekst “vol”. Breedte 25cm en hoogte 15cm. Ideaal voor gasflesopslagen.

Aanduidingsbord Leeg

Aanduiding bord Leeg, prijs op aanvraag
excl. BTW

Aanduiding bord van wit kunststof met tekst “leeg”. Breedte 25cm en hoogte 15cm. Ideaal voor gasflesopslagen.

Aanduidingsbord Propaan

Aanduiding bord Propaan, prijs op aanvraag
excl. BTW

Aanduiding bord van wit kunststof met tekst “propaan” en aanvullende productinformatie. Breedte 25cm en hoogte 15cm. Ideaal voor gasflesopslagen.

Aanduidingsbord Acetyleen

Aanduiding bord Acetyleen, prijs op aanvraag
excl. BTW

Aanduiding bord van wit kunststof met tekst “acetyleen” en aanvullende productinformatie. Breedte 25cm en hoogte 15cm. Ideaal voor gasflesopslagen.

Aanduidingsbord Zuurstof

Aanduiding bord Zuurstof, prijs op aanvraag
excl. BTW

Aanduiding bord van wit kunststof met tekst “zuurstof” en aanvullende productinformatie. Breedte 25cm en hoogte 15cm. Ideaal voor gasflesopslagen.

Aanduidingsbord Menggas

Aanduiding bord Menggas, prijs op aanvraag
excl. BTW

Aanduiding bord van wit kunststof met tekst “menggas” en aanvullende productinformatie. Breedte 25cm en hoogte 15cm. Ideaal voor gasflesopslagen.

Aanduidingsbord Argon

Aanduiding bord Argon, prijs op aanvraag
excl. BTW

Aanduiding bord van wit kunststof met tekst “argon” en aanvullende productinformatie. Breedte 25cm en hoogte 15cm. Ideaal voor gasflesopslagen.

Aanduidingsbord Stikstof

Aanduiding bord Stikstof, prijs op aanvraag
excl. BTW

Aanduiding bord van wit kunststof met tekst “stikstof” en aanvullende productinformatie. Breedte 25cm en hoogte 15cm. Ideaal voor gasflesopslagen.

Aanduidingsbord Formeer

Aanduiding bord Formeer, prijs op aanvraag
excl. BTW

Aanduiding bord van wit kunststof met tekst “formeer” en aanvullende productinformatie. Breedte 25cm en hoogte 15cm. Ideaal voor gasflesopslagen.

Aanduidingsbord Koolzuur

Aanduiding bord Koolzuur, prijs op aanvraag
excl. BTW

Aanduiding bord van wit kunststof met tekst “koolzuur” en aanvullende productinformatie. Breedte 25cm en hoogte 15cm. Ideaal voor gasflesopslagen.

Aanduidingsbord Waterstof

Aanduiding bord Waterstof, prijs op aanvraag
excl. BTW

Aanduiding bord van wit kunststof met tekst “waterstof” en aanvullende productinformatie. Breedte 25cm en hoogte 15cm. Ideaal voor gasflesopslagen.

Aanduidingsbord Helium

Aanduiding bord Helium, prijs op aanvraag
excl. BTW

Aanduiding bord van wit kunststof met tekst “helium” en aanvullende productinformatie. Breedte 25cm en hoogte 15cm. Ideaal voor gasflesopslagen.

Sticker Open Vuur Verboden

Sticker Open Vuur Verboden, prijs op aanvraag
excl. BTW

Sticker open vuur verboden, 10x10cm

Sticker Roken Verboden

Sticker Roken Verboden prijs op aanvraag
excl. BTW

Sticker roken verboden, 10x10cm.

Sticker Brandbare Stoffen Aanwezig

Sticker Brandbare Stoffen Aanwezig, prijs op aanvraag
excl. BTW

Sticker brandbare stoffen aanwezig, 12x10cm.

Sticker Gasfles Aanwezig

Sticker Gasfles Aanwezig, prijs op aanvraag
excl. BTW

Sticker gasfles aanwezig, 12x10cm.

Sticker Ex Apparatuur Verplicht

Sticker Ex Apparatuur Verplicht, prijs op aanvraag
excl. BTW

Sticker EX apparatuur verplicht, 12x10cm.

Sticker Gasfles Vastzetten

Sticker Gasfles Vastzetten, prijs op aanvraag
excl. BTW

Sticker gasfles vastzetten, 10x10cm.

Sticker gassen onder druk (GHS)

Sticker gassen onder druk (GHS), prijs op aanvraag
excl. BTW

Sticker gassen onder druk (GHS), 10x10cm.

Sticker ontvlambare stoffen (GHS)

Sticker ontvlambare stoffen (GHS), prijs op aanvraag
excl. BTW

Sticker ontvlambare stoffen (GHS), 10x10cm.

Sticker oxiderende stoffen (GHS)

Sticker oxiderende stoffen (GHS), prijs op aanvraag
excl. BTW

Sticker oxiderende stoffen (GHS), 10x10cm.